Oxidativ stress - Antioxidanter och hälsa

Antioxidanter är nödvändiga för att undvika skador på människokroppen

Antioxidanter - kroppens försvar mot fria radikaler

Antioxidanternas uppgift i kroppen är att neutralisera och skada så kallade fria radikaler som ständigt bildas i samband med energimetabolismen i våra celler. Experimentella studier har visat att fria radikaler bl.a. kan skada det genetiska materialet i cellerna (DNA), förändra funktionen hos viktiga proteiner och oxidera fleromättade fetter. De startar destruktiva processer som kan ge upphov till ohälsa och sjukdom. Exempel på tillstånd som är kopplade till oxidativ skada från fria radikaler: åldrande, cancer, Alzheimers sjukdom, åderförkalkning, hjärt-kärlsjukdom, inflammatoriska tillstånd, grå starr, reumatism.

Frukt och grönsaker, bra och naturlig källa till antioxidanter

Frukt och grönsaker innehåller många olika typer av antioxidanter. De mest kända är vitamin C och E och betakaroten. Innehållet i vissa mineraler är också viktigt. Alla dessa ämnen behövs också för andra biokemiska funktioner och livets överlevnad och är därför viktiga näringsämnen, dvs. vi kan inte vara utan dem. Vår diet innehåller dock många andra ämnen som är mycket potenta antioxidanter. Det finns huvudsakligen två grupper som nämns, karotenoider och flavonoider. Karotenoider är gula och röda växtfärger där karoten i morötter och lykopen i tomater är mest kända. Lykopen är dubbelt så effektivt som betakaroten. Flavonoider finns också i grönsaker och frukter men också i te, rött vin och fruktjuicer. Grönt te har cirka 6 gånger mer antioxidant effekt än svart te.

Exempel

Dagliga bastillskott av antioxidanter

Vitamin E

40-100 mg

Vitamin A

1-2 mg

C-vitamin

200-400 mg

Vitamin B6

1-2 mg

Vitamin Q10

20-40 mg

Selen vitamin

50-100 mg

Zink

10-15 mg

Karotenoid

2-3 mg

Flavonoid

15-25 mg

Fria radikaler - Oxidativ stress

Syre, som behövs för livets överlevnad, är den största källan till bildning av fria radikaler. Den viktigaste uppgiften för syre är att reagera i alla celler med olika kända stubbämnen. I denna oxidationsprocess (förbränning) frigörs livgivande energi samtidigt som vatten och koldioxid bildas. Emellertid reagerar några procent av syret annorlunda och en fri radikal, superoxid, bildas som reagerar snabbt med andra ämnen, varigenom nya radikaler bildas i en kedjereaktion. Bl.a. hydroxylradikalen bildas som är biologiskt den mest reaktiva och toxiska substansen som är känd. Vissa enzymer i levern som hanterar nedbrytningen av giftiga ämnen, t.ex. kemikalier, läkemedel etc. bidrar också till en ökad produktion av fria radikaler. Det finns också en medveten aktiv produktion av superoxidradikaler i kroppen. Vissa celler i vårt immunsystem använder radikaler för att attackera och döda bakterier som inte har något försvar mot radikaler. All stress från fria radikaler utsätter kroppen för oxidativ stress.

Mätning av oxidativ stress

Med tanke på den skadliga effekten som oxidativ stress har på kroppen är det viktigt att ha en så låg nivå som möjligt.Förhöjda värden indikerar ett omedelbart behov av ytterligare tillförsel av effektiva antioxidanter.För att kunna bedöma om detta behov existerar liksom effekten av behandlingen krävs därför goda mätmetoder för oxidativ stress.FRAS (Free Radical Analytical System, IRAM Srl) - den oxidativa stressnivån kan mätas direkt via ett enkelt test som bara kräver några få droppar blod.Analysen erhålls inom några minuter.