Oxidativ stress - Antioxidanter och Hälsa

Kunskapen om att antioxidanter är nödvändiga för
att undvika skador i människokroppen fördjupas allt mer.
BEARCO
INFO

Antioxidanter - kroppens försvar mot fria radikaler
Antioxidanternas uppgift i kroppen är att neutralisera och skadliggöra s.k. fria radikaler som ständigt bildas i samband med energiomsättningen i våra celler. Experimentella studier har visat att fria radikaler bl.a. kan skada arvsmassan i cellerna (DNA), förändra viktiga proteiners funktion och oxidera fleromättat fett. De startar destruktiva processer som kan ge upphov till ohälsa och sjukdom. Exempel på tillstånd som har koppling till oxidativa skador från fria radikaler: åldrande, cancer, Alzheimers sjukdom, åderförkalkning, hjärt-kärl sjukdom, inflammatoriska tillstånd, grå starr, reumatism.

Frukt och grönt, bra och naturlig källa av antioxidanter
Frukt och grönsaker innehåller många olika typer av antioxidanter. De mest kända är C- och E-vitamin samt betakaroten. Även innehållet av vissa mineraler har betydelse. Alla dessa ämnen behövs också för andra biokemiska funktioner och livets fortbestånd och är därför essentiella näringsämnen dvs. vi kan inte vara dem förutan. Vår kost innehåller emellertid en hel del andra substanser som är mycket potenta antioxidanter. I huvudsak brukar man nämna 2 grupper, karotenoider och flavonoider. Karotenoider är gula och röda växtfärgämnen där karoten i morot och lykopen i tomat är mest känt. Lykopen är dubbelt så effektiv som betakaroten. Flavonoider finns även i grönsaker och frukt men också i te, rött vin och fruktjuicer. Grönt te har ca 6 gånger mer anti-oxidantiv effekt än svart te.

Exempel på dagligt bastillskott av antioxidanter
E-vitamin 40-100 mg Selen 50-100 ug
A- 1-2 mg Zink 10-15 mg
C- 200-400 mg Karotenoid 2-3 mg
B6- 1-2 mg Flavonoid 15-25 mg
Q10 20-40 mg    

Fria radikaler - Oxidativ stress
Syre, som behövs för livets fortbestånd, är den största källan till bildande av fria radikaler. Den viktigaste uppgiften för syre är att i alla celler reagera med olika kända stubstanser. Vid denna oxidations-process (förbränning) frigörs livgivande energi samtidigt som vatten och koldioxid bildas. Några procent av syret reagerar dock annorlunda och en fri radikal, superoxid, bildas som snabbt reagerar med andra ämnen varvid nya radikaler bildas i en kedjereaktion. Bl.a. bildas hydroxylradikalen som biologiskt är den mest reaktiva och toxiska substans man känner till.
Vissa enzymer i levern som sköter nedbrytning av toxiska substanser t.ex. kemikalier, farmaka etc. medverkar också till en ökad produktion av fria radikaler.
I kroppen förekommer också en medveten aktiv produktion av superoxidradikaler. Vissa celler i vårt immunförsvar använder radikaler för att angripa och döda bakterier som inte har något försvar mot radikaler. All belastning från fria radikaler gör att kroppen är utsatt för en Oxidativ stress. För att minimera den skadliga effekten krävs därför att man har bra med antioxidanter i kroppen.22

Mätning av oxidativ stress
Mot bakgrund av den skadliga effekt som oxidativ stress har på kroppen så är det angeläget att ha en så låg nivå som möjligt. Förhöjda värden antyder ett omedelbart behov av extra tillförsel av effektiva anitoxidanter. För att kunna bedöma om detta behov föreligger såväl som effekten av behandling behövs därför bra mätmetoder av oxidativ stress.
FRAS (Free Radical Analytical System, IRAM Srl) - kan den oxidativa stressnivån mätas direkt via ett enkelt prov som kräver endast ett par droppar blod. Analysen erhålls inom några minuter.